Szlak Melchiora Wańkowicza

Jezioro Gardyńskie

[47,0 km]

53°45'10"N, 21°31'02"E

Jest to 47 km szlaku. Po 370 m opuszczamy ten akwen, wpływając w wąską cieśnię, która znajduje się w jego południowej części. Kanał ten po 150 m doprowadzi nas do jeziora Malinówko.

Jezioro Gardyńskie - powierzchnia zwierciadła wody tego akwenu według różnych źródeł wynosi od 71,0 ha do 82,6 ha. Średnia głębokość jeziora to 2,5 m, natomiast głębokość maksymalna dochodzi do 11,5 m. Brzeg zachodni jeziora jest pagórkowaty, a pozostałe płaskie i podmokłe. Jezioro jest bardzo mocno zarośnięte bujną roślinnością wodną i szuwarową. Największą powierzchnię zajmują szuwary zdominowane przez trzcinę pospolitą. Dno jest piaszczysto-muliste. W środkowej części zbiornika znajduje się jeden głęboczek.

Lokalizacja na mapie

Następny punkt:

Jezioro Malinówko