Szlak Melchiora Wańkowicza

Rezerwat przyrody Pierwos

[43,5 km]

53°44'41"N, 21°30'40"E

Przepływamy w okolicach strugi łączącej Krutynię z jeziorem Skok. 200 m za mostem drogowym w Nowym Moście, wpływamy w granice kolejnego, dużego (pow. ok. 600 ha) rezerwatu przyrody o nazwie „Pierwos”. Poruszamy się cały czas w granicach tego rezerwatu i po ok 1 km wpływamy do Jeziora Gardyńskiego.

 

Rezerwat przyrody „Pierwos”– ma charakter krajobrazowo-florystyczno-faunistyczny. Chroni się tu fragment doliny Krutyni z przepływowym, zarastającym Jeziorem Gardyńskim; naturalne biocenozy leśne; torfowiska; zróżnicowane ekosystemy leśne, zarastające jezioro Pierwos; strumienie Pierwos i Gardynka oraz ujście rzeki Krutyni. Z rzadkości florystycznych występuje tu: wielosił błękitny - roślina północna oraz bardzo rzadki mech Paludella sąuarrosa. Spotkać tu można także interesujące i dość rzadkie w kraju zwierzęta, takie jak: bielik, orlik krzykliwy, puchacz czy wilk. W okresie jesienno-zimowym na strumieniu Pierwos zaobserwować można interesującego ptaka rzek górskich i wyżynnych – pluszcza.

„Kajak wnosi na jezioro Gardeńskie, na jezioro Jeżewskie. O burtę uderza wiatr i fala. Wieczór idzie, mapy mylą, może to w ten przesmyk, a może w tamten? Co zrobić, gdy całkiem się ściemni, bez namiotu, na tej wodnej powierzchni, w podmokłych brzegach, bez śladu człowieka?” (Wańkowicz, str. 93).

Lokalizacja na mapie

Poprzedni punkt:

Wieś Nowy Most

Następny punkt:

Jezioro Gardyńskie