Szlak Melchiora Wańkowicza

Rezerwat Krutynia Dolna

[37 km]

53°41'49"N, 21°31'01"E

Szlak wnika do rezerwatu w 37 km. Opuścimy ten teren dopiero po ok. 5,5 km spływu.

Dwukilometrowy fragment rzeki poniżej Ukty zwany jest popularnie „Małą Amazonką" z uwagi na liczne powalone pnie drzew co nadaje dolinie niepowtarzalny charakter. Dalej wpływamy w granice następnego rezerwatu przyrody Krutynia Dolna. Rzeka charakteryzuje się tu niedostępnymi bagnistymi brzegami i licznymi meandrami.

Fot. 84. Krutynia w obrębie rezerwatu Krutynia Dolna - rzeka ma szerokość ok. 30 m i głębokość 2-7 m. Charakte­ryzuje się powolnym prądem i silnie wykształconymi meandrami.

Rezerwat Krutynia Dolna to duży (blisko 1000 ha) rezerwat krajobrazowo-florystyczno-faunistyczny, obejmujący dolny odcinek rzeki Krutyni, kilka mniejszych jezior oraz przyległe lasy, torfowiska i łąki. Rezerwat chroni fragment Mazurskiego Parku Krajobrazowego o najbogatszej florze i faunie. Wśród roślin na uwagę zasługuje 10 gatunków storczyków - w tym: listera sercowata, lipiennik Loesela, podkolan biały oraz efektownie kwitnące rośliny, takie jak pełnik europejski, orlik pospolity, lilia złotogłów, sasanka łąkowa. Do rzadko spotykanych roślin należą: zawilec wielkokwiatowy i dzwonek boloński – gatunki o stepowym charakterze oraz relikt północny- wielosił błękitny. Nie mniej interesującymi roślinami są też: wełnianka delikatna, bagnica torfowa, rdestnica nitkowata.

Gnieżdżą się tu rzadkie gatunki ptaków: bielik, rybołów, orlik krzykliwy, puchacz, żuraw, zimorodek, derkacz i wodniczka.

Ze względu na bogactwo środowisk i obecność wielu niedostępnych miejsc, w rezerwacie do lęgów przystępuje największa europejska sowa – puchacz. Oczywiście łatwiej jest go usłyszeć niż zobaczyć. W okresie godowym, już w kilka chwil po zapadnięciu zmroku samiec zaczyna się odzywać donośnym pohukiwaniem, które może być słyszane nawet z 5 km. Puchacz, jak wszystkie inne sowy, jest drapieżnikiem. Mimo swoich dużych rozmiarów, potrafi latać zupełnie bezszelestnie.

Na łąki lub torfowiska w rezerwacie przylatują też orliki krzykliwe. Te duże ptaki drapieżne zakładają gniazda najczęściej w niedostępnych częściach olsów, natomiast na żer wylatują na otwartą przestrzeń. Polują głównie na gryzonie i płazy. W gnieździe orlika wykluwają się zwykle dwa pisklęta, zazwyczaj pierwsze o kilka dni wcześniej. Starsze pisklę zwykle prześladuje młodsze, doprowadzając do jego śmierci.

Fot. 85 (z lewej). Nasięźrzał pospolity.
Fot. 86 (z prawej). Kruszczyk błotny.

Fot. 87 (z lewej). Gółka długoostrogowa.
Fot. 88 (w środku). Kosaciec syberyjski.
Fot. 89 (z prawej).Wielosił błękitny.

Około 600 m za granicami rezerwatu, znajduje się miejscowość Nowy Most.

Lokalizacja na mapie

Poprzedni punkt:

Wieś Ukta

Następny punkt:

Wieś Nowy Most