Szlak Melchiora Wańkowicza

Spychowska Struga

[1,0 km]

53°36'21"N, 21°20'42"E

Wypływ tego cieku znajdziemy po przebyciu ok. 1 km szlaku. W tym celu najlepiej jest płynąć wzdłuż prawego brzegu Jeziora Spychowskiego. Szlak podąża dalej korytem Spychowskiej Strugi.

 

Krutynia (niem. Kruttinna) – rzeka na Pojezierzu Mazurskim, dopływ Pisy. Jej długość to 99 km, a powierzchnia dorzecza wynosi 638 km². Bieg Krutyni pod względem hydrologicznym rozpoczyna się na terenach otaczających Jezioro Warpuńskie. Na pojezierzach jednak zwyczajowo przyjmuje się nieco inne kryteria nazewnictwa. Rzeki zmieniają nazwy zawsze (lub prawie zawsze) wtedy, gdy przepływają przez jezioro, które zbiera wodę z innych, dodatkowych rzek i cieków. Według takiego kryterium Krutynia zaczyna się w Jeziorze Krutyńskim, a kończy w jeziorze Bełdany, gdzie wpływa do Systemu Wielkich Jezior Mazurskich. Zatem Krutynia w swoim różnym biegu przyjmuje różne nazwy. Między początkowymi jeziorami nie ma nazwy, następnie przyjmuje kolejno: Sobiepanka, Grabówka, Dąbrówka, Babięcka Struga, Struga Spychowska, aż w końcu Krutynia. Dolina rzeki jest w wielu miejscach zatorfiona i zabagniona. Nurt rzeki Krutyni jest wolny, a rzeka tworzy liczne zakola. Spadek rzeki na długości około 10 km, na terenie Rezerwatu Krutynia, wynosi 1,3 m. Szerokość rzeki osiąga 30-40m, a głębokość od 1,5–2,5 m do 3–7 m.

 

Na 1,3 km szlaku przepływamy pod mostem drogowym w Spychowie (53°36'31"N, 21°20'47"E). Przebiega po nim droga krajowa nr 59.Tuż za mostem, na lewym brzegu rzeki, można swobodnie zwodować kajaki. Może to być również alternatywne miejsce dla rozpoczęcia spływu. Znajdują się tu jednak bystrza, gdzie należy uważać na wystające z wody kamienie (zwłaszcza przy niskim stanie wody).

Fot. 9 (z lewej). Most drogowy nad ulicą Juranda w Spychowie znajduje się w początkowym odcinku Krutyni niedaleko wypływającej z Jeziora Spychowskiego.
Fot. 10 (z prawej). Spychowska Struga (Krutynia) widok z mostu w Spychowie.

 

Płynąc dalej Spychowską Strugą, po 400 metrach trafiamy na drewniany most we wschodniej części Spychowa o nazwie Potok (53°36'29"N, 21°21'08"E), a po kolejnych 450 m na podobną konstrukcję koło wsi Bystrz (53°36'34"N, 21°21'29"E). Obie kładki przeznaczone są dla ruchu pieszo-rowerowego i przy wyższych stanach wody w korycie mogą stanowić barierę trudną do pokonania dla kajakarza. W takich niesprzyjających warunkach przeszkody te można pokonać, przenosząc kajak po lądzie.

 

Fot. 11 (z lewej). Most w Spychowie - Potoku.
Fot. 12 (z prawej). Most we wsi Bystrz, osadzony nisko nad nurtem rzeki.

Lokalizacja na mapie