Szlak "Kraina Mlekiem Płynąca"

Gmina Zbójna

[90,0 km]

Od dziewięćdziesiątego kilometra wjeżdżamy na tereny Gminy Zbójna, która rozciąga się wśród lasów Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, poprzecinana jest rzekami: Narew, Pisa i Szkwa, przy bardzo ruchliwej trasie Łomża – Myszyniec – Olsztyn. Sama Zbójna to dawna wieś, założona prawdopodobnie w końcu XVII wieku.

Nieskażone środowisko z unikalnymi okazami flory i fauny to niepodważalny walor tego regionu. Na terenie gminy i w jej otoczeniu znajduje się 5 rezerwatów przyrody z wieloma gatunkami roślin i zwierząt podlegających ochronie. Niemal 137 hektarów zajmuje Rezerwat "Kanistan", (N:53o15’38’’ E:21o44’42’’) około 5 kilometrów od Zbójnej. To największy i jeden z najlepiej zachowanych bagiennych lasów olszowych w Puszczy Kurpiowskiej. Rezerwat "Czarny Kąt" (N:53o15’18’’ E:21o40’56’’) to dorodny drzewostan sosnowy - bór brusznicowy i czernicowy. Około 3 kilometrów od wsi Popiołki, na prawie 140 hektarach, rozciąga się Rezerwat "Łokieć" (N:53o18’39’’ E:21o46’45’’). Najcenniejszym jego fragmentem są torfowiska wysokie z unikalną na terenie Puszczy sosną o wysokości ok. 2 m oraz roślinność bagienna i liczne gatunki mchów (aż 119).

Szczególnym zasobem gminy jest meandrowy, wyjątkowo urokliwy szlak wodny rzeki Pisy wiodący do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Cały teren gminy zaliczany jest do strefy krajobrazu chronionego. Zadecydowała o tym wysoka lesistość, gdyż ok. 50 % powierzchni gminy stanowią lasy. Rezerwaty i lasy wokół Zbójnej to ostoja wielu gatunków zwierzyny i ptactwa. Można tu podpatrzeć i podziwiać jelenie, łosie, dziki, bobry. Spotkać można też bociana czarnego, puchacza, kraskę, orlika krzykliwego. W miejscowościach nadrzecznych wydzielono tereny pod budownictwo rekreacyjne. Istnieją tutaj dogodne warunki do biwakowania. Podczas ferii zimowych i wakacji miejsca noclegowe oferują szkoły w Dobrymlesie i Kuziach. Powoli zaczynają powstawać gospodarstwa agroturystyczne, w których można skosztować potraw regionalnych i przyjemnie odpocząć.

Gmina Zbójna słynie nie tylko z przyrody, ale i z kultury ludowej. Lokalni artyści zajmują się tkaniem na krosnach, rzeźbiarstwem, pleceniem koszy, czy wycinaniem wycinanek kurpiowskich. Wiosną i w pierwszą niedzielę września co roku odbywają się w Zbójnej imprezy ludowe, podczas których prezentowany jest kurpiowski śpiew, taniec i teatr obrzędowy. W niedzielę palmową w Zbójnej odbywa się konkurs, a wieńczą go słynne barwne korowody z palmami do kościołów parafialnych.

Fot: Kościół Parafialny w Zbójnej

 

Warto zobaczyć zabytkowy neobarokowy Kościół Parafialny w Zbójnej pod wezwaniem Świętego Wincentego a Paulo, zbudowany w latach 1889 – 1892. Zniszczony podczas I wojny światowej, odbudowany w roku 1923.

Do tradycyjnego drewnianego budownictwa Kurpiowszczyzny nawiązuje architektura Kościoła w Kuziach, wystawionego w roku 1921.

Fot: Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kuziach

Wymownym śladem historii tej ziemi jest cmentarz powstańców styczniowych, znajdujący się w lesie, przy drodze Popiołki – Charubin.

Gmina Zbójna to prawdziwa ostoja kurpiowskiej tradycji i kultury, także dzisiaj należy do nielicznych w Polsce, gdzie mieszkańcy z potrzeby serca i szacunku dla obyczaju przodków, od Świąt Bożego Narodzenia do Trzech Króli, kolędują "Z gwiazdą" i "Herodami" po wszystkich miejscowościach gminy! To także tutaj tańczy się i śpiewa po kurpiowsku, mówi gwarą; tutaj powstaje piękne tradycyjne rękodzieło; tutaj od wielu lat organizuje się konkurs na palmy wielkanocne, niczym, w urodzie i sławie, nie ustępujące tym z niedalekich Łysych. Doceniają to coraz liczniejsi goście, przybywający tu na Niedzielę Palmową z różnych stron województwa podlaskiego i kraju.

Lokalizacja na mapie

Poprzedni punkt:

Gietki

Następny punkt:

Piastuno Żelazne