Szlak "Kraina Mlekiem Płynąca"

Bialiki

[62,0 km]

N:53°28’10,4’’ E:21°54’48’’

Przez wieś Bialiki kierujemy się głównym ciągiem asfaltowym by za wsią na skrzyżowaniu dróg skręcić w prawo w kierunku Wincenty.

Nieopodal skrzyżowania znajduje się Bialikowska góra. Skrywa na swoim szczycie głaz narzutowy. Kamień został wciągnięty przez ludzi na wzniesienie górujące nad okolicą. Legenda głosi, że jest to kamień ofiarny i był on miejscem kultu pogańskiego. Według miejscowych legend prawdopodobnie Św. Brunon z Kwerfurtu mógł przebywać na tym wzgórzu i nawracać pogan na wiarę chrześcijańską (N:53o27’43’’ E:21o54’46’’). Wymiary głazu: obwód 8,4 m, wysokość 1,6 m, długość 2,9 m.

Fot: Głaz – pomnik przyrody

Lokalizacja na mapie

Poprzedni punkt:

Wykowo

Następny punkt:

Wincenta