Szlak "Kraina Mlekiem Płynąca"

Gmina Kolno

[46,0 km]

W 46,0 km rozpoczyna się obszar administracyjny Gminy Kolno. Piękna przydają jej m.in. rzeka Pisa z dopływami: Skrodą, Dzierzbią i Wincentą. Właśnie wzdłuż Wincenty przebiegała historyczna granica Księstwa Mazowieckiego i Prus. Podróżując śladami historii po Gminie Kolno, odkryjemy wiele bardzo ciekawych miejsc. Należy do nich m.in. grodzisko "Stary Dwór" w Czerwonem. Określenie "Stary Dwór" dotyczy prawdopodobnie miejsca po znajdującym się tu w XV i XVI wieku książęcym dworze myśliwskim, wybudowanym na pozostałościach XIII – wiecznego gródka obronnego. Nie sposób pominąć innych budowli związanych z obronnością. Gmina usiana jest schronami i bunkrami – pozostałymi po II wojnie światowej. Punkt oporu pozycji Pisa – Narew w pobliżu Kozła to przykład niemieckiej szkoły budowania schronów. Warto też zwrócić uwagę na radzieckie punkty oporu z lat 1939-1941. Schrony ciągnące się od miejscowości Borkowo – Kolno – Stary Gromadzyn – Lachowo to pozostałość części umocnień Linii Mołotowa. Gmina Kolno słynie ze współczesnego historycznego epizodu: to ze wsi Janowo, z początkiem drugiej wojny światowej, mjr Henryk Dobrzański, legendarny "Hubal", wyruszył ze 110 Pułkiem Ułanów na pomoc walczącej Warszawie.

 

Fot: Pomnik w Janowie upamiętniający rozwiązanie 110 pułku Ułanów.

Ciekawą genezę ma Kościół Parafialny pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie: powstał w 1918 roku, z przebudowanego budynku gospodarskiego w postaci owczarni. Wartym odwiedzenia jest również kościół pw. Trójcy Świętej w Borkowie.

 

Fot: Kościół pw. Trójcy Świętej w Borkowie

Gmina Kolno zafascynuje nie tylko tych, dla których ważna jest historia. Jest jedną z najmłodszych i największych w powiecie kolneńskim. Tworzy ją 45 sołectw otaczających miasto Kolno. Wschodnia część gminy wchodzi w skład Wysoczyzny Kolneńskiej, a niewielka część zachodnia należy do Równiny Kurpiowskiej. Położona jest nad Pisą, bogata w kompleksy leśne, pełna urokliwych miejsc, które czekają na swoich odkrywców. Największe kompleksy leśne znajdują się w zachodniej części i należą do Nadleśnictwa Nowogród. Można tu zobaczyć bardzo ciekawe i rzadkie okazy fauny i flory. Rosną tu m.in. konwalie, sasanki, widłaki. Spotkać można tu czarnego bociana, czaple, łosia, sarnę, bobra czy wydrę. To w Gminie Kolno, niedaleko Kolimag znajduje się największe udokumentowane w Polsce siedlisko sasanki otwartej – ten obszar został włączony do Natury 2000.

Gmina Kolno jest gminą typowo rolniczą. W ostatnich latach w oparciu o pozyskiwane fundusze unijne prężnie się rozwija. Nowe drogi, wodociągi, zmodernizowana hydrofornia w Zabielu i Janowie, hala sportowa przy Zespole Szkól Samorządowych w Zabielu, boisko w Lachowie, plac zabaw w Borkowie czy wyremontowane świetlice w Lachowie, Zabielu, Wykowie, Górskich oraz biblioteka Czerwonem – to tylko kilka przykładów. Inwestowanie nie tylko w infrastrukturę, ale też w rozwój kapitału społecznego dało efekt w postaci aktywnej działalności licznych grup społecznych. W gminie działa 13 jednostek OSP, kilka kół gospodyń, klubów seniora, zespołów śpiewaczych. Ich dokonania można podziwiać w trakcie Dożynek Gminnych, odbywających się w ostatnią niedzielę sierpnia, czy podczas czerwcowej Nocy Świętojańskiej w Koźle. Inne cyklicznie organizowane imprezy to m.in.: rodzinny rajd rowerowy na ścieżce edukacyjno – rowerowej, obchody Święta Niepodległości oraz biegi i turnieje sportowe.

 

Fot: Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem

Lokalizacja na mapie

Poprzedni punkt:

Grabowo

Następny punkt:

Kumielsk