Szlak "Kraina Mlekiem Płynąca"

Punkt postojowy – siedziba Fundacji "Kraina Mlekiem Płynąca"

[18,8 km]

N:53°18’13,1’’ E:22°1’11’’

Punkt postojowy znajduje się na ogrodzonym terenie zespołu dworsko-parkowego na którym znajduje się Dworek z 1835 roku. Obecnie siedziba Fundacji ”Kraina Mlekiem Płynąca” oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Fot: Dworek z 1835 roku, wyremontowany w 2006 roku

Przed siedzibą Fundacji zlokalizowano tablicę z informacjami o gminie Mały Płock oraz mapą przedstawiającą przebieg szlaku, jak i terenu 7 gmin wchodzących w skład LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”. Za tablicą znajduje się ławostół przy którym można odpocząć po trudzie podróży. Każdy chętny może rozwiązać tu Qest. QUESTING to nowa forma zwiedzania miejsc oraz odkrywania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, po których wędruje się, kierując wierszowanymi informacjami w formie łamigłówek słowno-matematycznych zawartych w specjalnie przygotowanych materiałach typu: ulotki/mapki. Questy są określane także jako turystyka z zagadkami, której celem jest odnalezienie skarbu (zazwyczaj pieczątki). Opracowanie questów aktywizuje mieszkańców. To sami mieszkańcy wskazują miejsca, które chcą pokazać. Gotowe ulotki z Qestem czekają na turystów w siedzibie Fundacji oraz gospodarstwach turystycznych i centrach kultury. QUESTING = zabawa + emocje + edukacja + zaangażowanie.

Na trasie rowerowej znajdują się 4 Qesty. Najwytrwalsi którzy rozwiążą wszystkie i zbiorą 4 pieczątki otrzymają w siedzibie Fundacji nagrodę niespodziankę związaną z turystyką.

Pozostałe 3 Qesty znajdziemy w Koźle, Dobrym Lesie i Nowogrodzie. Stąd ruszamy w dalszą drogę. Kierujemy się w stronę kościoła przed którym na skrzyżowaniu dróg skręcamy w lewo, a po kilkuset metrach w prawo zmierzając do skrzyżowania z drogą krajową nr 63. W Małym Płocku przy Urzędzie Gminy przecinamy drogę krajową i dalej jedziemy w kierunku wsi Budy Żelazne i Józefowo.

Lokalizacja na mapie

Poprzedni punkt:

Mały Płock

Następny punkt:

Józefowo