Szlak "Kraina Mlekiem Płynąca"

Nowogród - most na rzece Narew

[0,2 km]

N:53°13’36,8’’ E:21°51’53,9’’

Z początku ścieżki ruszamy w trasę rowerową kierując się w lewo ku mostowi na rzece Narew. W pobliżu mostu znajduje się ujście rzeki Pisy do Narwi. Dostojna Narew żwawa Pisa to przepiękny szlak żeglowny od Wisły do Wielkich Jezior Mazurskich oraz na Biebrzę, Kanał Augustowski do Niemna i Bałtyku.  

Fot: Widok mostu na rzece Narew i panorama miasta Nowogród

 

Syn Nowogrodzkiej Ziemi Adam Chętnik (1885 – 1967), sławny etnograf, piewca historii, kultury i tradycji Kurpiowszczyzny, tak m.in. opisywał ją w swojej pracy pt. "Kurpie", wydanej w roku 1924: "(...) Brzegi Narwi są miejscami dość malownicze: pod Nowogrodem na znacznej przestrzeni ciągną się z lewej strony wysokie na kilkadziesiąt metrów wzgórza – pozostałości lodowców – utworzone z mas żwiru, gliny marglowej i kamieni. Na prawym brzegu Narwi wielkie przestrzenie nie posiadają zupełnie kamieni a i o glinę trudno. Najpiękniejszą z dopływów jest rzeka Pisa (Pisna) płynąca z jezior Mazurskich, wijąca się jak wąż w zieleni borów sosnowych, zarośli liściastych, łąk kwiecistych, tataraków i bluszczu. (...) Z bogactw naturalnych, poza pięknym i trwałym budulcem, okolica posiada w ziemi bursztyn w wielu pięknych gatunkach, rudę żelazną, darniową (limonit), glinkę białą, miejscami wapień i margiel oraz torf. W rzekach i wodach znajdują się rogi i czerepy jeleni, łosi i turów, oraz olbrzymie kłody czarnych jak heban dębów, zwalonych przed tysiącami lat. Ślady mieszkań nawodnych, także z pni dębowych, oraz ślady siedlisk przedhistorycznych, cmentarzysk i t.p. świadczą, że okolica kurpiowska zamieszkana była już przed wiekami (...)". A wybitny polski poeta Teofil Lenartowicz (1822 – 1893), w wierszu "Kurpie" pisze tak: "(...) Szumi bór, szumi las./ Sosna rośnie smolna./ Zboża nic, piasku w pas,/ Ale dusza wolna... (...)". I tak Kurpie mówią o sobie dzisiaj!

Lokalizacja na mapie