Szlak kajakowy Michała Kajki

Początek rzeki Pisy

[66,3 km]

53°38'21,93" N; 21°48'59,71" E

„Szepczą nasze bory
Tęskliwe utwory.”

W miejscu, gdzie Pisa wypływa z jeziora znajduje się hotel Roś i ciąg przystani żaglowych ciągnących się niemal przez całą długość rzeki do mostu kolejowego. Prawy brzeg jest mniej zagospodarowany ze względu na podmokłości. Stoją tu tylko metalowe garaże dla łodzi, ewentualnie rosną szuwary.

PISA dawniej zwana Pissek, Galinde (Pisch) jest rzeką łączącą Wielkie Jeziora Mazurskie z Narwią i dalej z Wisłą, a swój początek bierze w jeziorze Roś. Pisa na całej długości wynoszącej prawie 87 km jest szlakiem żeglownym, stąd oprócz kajaków często można spotkać na szlaku jachty żaglowe. Szerokość rzeki wynosi od około 20 metrów przy wypływie z jeziora Roś do ponad 30 m przy ujściu do Narwi. Dawniej rzeka miała dużo bardziej urozmaicony bieg, który utrudniał wykorzystanie jej jako szlaku spławiania drewna i towarów na barkach. W początku XIX w. wykonano prace udrożniające rzekę, lecz spławiano nią niemal wyłącznie drewno. Transport drewna Pisą podupadał stopniowo od początku XIX w., a już sporadycznie odbywał się na początku XX w. Wiek XIX to stulecie żelaza i maszyn. Rewolucja przemysłowa wywarła olbrzymi wpływ na wiele gałęzi przemysłu, w tym na rozwój flot wojennych i handlowych. Siłę napędową żagli zastępowano stopniowo maszynami parowymi, a potem silnikami spalinowymi. Szybko zastąpiono drewno w budowie kadłuba na stal. Era drewna mazurskiego, najlepszego dla statków powoli mijała. Transport innych towarów Pisą był nieczęsty. Na początku XIX w. w Piszu istniał skład soli i magazyny dla towarów przewożonych do Polski, jednak rozbite barki na Śniardwach zniechęcały do dalszych podróży. W latach 60-tych XX w. powrócono entuzjastycznie do pomysłu usprawniania żeglugi na Pisie. Wykonano jeden z etapów planu „Operacja Pisa", czego efektem była silna przebudowa początkowego biegu rzeki. W tym tez czasie obetonowano brzegi Pisy na odcinku miasta Pisza. Zanikły brody na rzece, pomosty, duża wyspa z restauracją na wysokości ulicy Młodzieżowej i in.

Fot. 73 (z lewej). Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy alei Turystów jest hotelem z bogatym programem sportowym dla młodzieży oraz miejscem wodowania oraz zimowania żaglówek i jachtów. Obok mieści się straż wodna.
Fot. 74 (z prawej). To samo miejsce w latach 30-tych XX w. Mieścił się tu mniejszy budynek o podobnej funkcji.

Lokalizacja na mapie

Poprzedni punkt:

Jezioro Roś

Następny punkt:

Most kolejowy na Pisie