Szlak kajakowy Michała Kajki

Jezioro Roś

[65,1 km]

„O, jek wdzięczny zieczór mi,
Kiedy miasiónczek blaskiem lśni.”

Po wypłynięciu z kanału Jeglińskiego należy trzymać się prawego brzegu trzcin omijając składowisko drewna spławianego tratwami późnym latem. Od początku na przeciwległym brzegu widać plażę miejską w Piszu, a dalej hotele nad jeziorem i ujście Pisy.

JEZIORO ROŚ zwane niegdyś Warszawskim (Rosch, Warschau See) jest największym zbiornikiem tego typu w Polsce o powierzchni 1888 ha. Kształtem przypomina literę „S”, składa się jakby z trzech rynien połączonych zakolami. Łączna długość wszystkich rynien wynosi 25 km. Jest ono stosunkowo głębokie, maksymalna głębokość to 31,8 m, jednak w większości nie przekracza 15 m. Rynnowe jezioro Roś powstało na przedpolu martwego lodu, który utworzył Śniardwy. Jezioro Roś jest szczególnie lubiane przez wędkarzy. To typowo sielawowy zbiornik. Można tu złowić szczupaka, bolenia, okonie. W rozległych trzcinach gnieździ się liczne ptactwo wodne. Spotyka się tu duże ilości perkoza, czapli i różnych gatunków kaczek. Brzegi jeziora są przeważnie płaskie, niskie i często podmokłe. Tylko w okolicy Rybitw występują strome porośnięte borami mieszanymi skarpy. Na pozostałych brzegach pojawia się pas szuwarów i olsów miejscami bardzo rozległe.

Fot. 69 (z lewej). Widok na jezioro Roś. Fot. 70 (z prawej). Miejski Ośrodek Sportów i Rekreacji w Piszu z plażą i kampingiem. Ośrodek jest bardzo dobrym miejscem na nocleg i wodowania kajaków.

Fot. 71 (z lewej). Kilka przystani jachtowych oraz hotel Roś z restauracją nad jeziorem. Fot. 72 (z prawej) – to samo miejsce 80 lat wcześniej – przechowalnia łodzi z portem i ogólnie dostępna plaża.

Lokalizacja na mapie

Poprzedni punkt:

Kanał Jegliński

Następny punkt:

Początek rzeki Pisy