Szlak kajakowy Michała Kajki

Wieś Mikosze

[26,0 km]

53°48'23,6" N; 21°55'18,9" E

„…mazurskie okolice
Milsze nam niż inne kraje.”

Na końcu zabagnienia i prostego odcinka rzeki znajduje się wieś Mikosze. Wieś położona jest malowniczo nad bardzo meandrującą na tym odcinku rzeką. Brzegi porastają stare wierzby i olsze, niektóre z nich ogławiane.

MIKOSZE (niem. Mikossen, od 1938 Arenswalde), to wieś o kształcie typowej ulicówki. Założona została w 1468 r. na 50 włókach na prawie chełmińskim. Jej założycielem był zasadźca Stanisław Pęcki (Pansche). Przywilej lokacyjny nadał jemu Henryk Peuss z Pławna (kontur mrągowski) w uznaniu zasług podczas wojny. Początkowo wieś nazywała się Micoschen lub Panszken. Odnowienie przywileju nastąpiło w 1516 r. dla Macieja Wydryńskiego z Gut, któremu Rudolf Diepoltskirchen (kontur ryński) nadał 2 włóki pod Mikoszami. W 1637 r. w Mikoszach osiedlił się arianin Fryderyk Puławski (albo Pułkowski), który pieczętował się głową żubra, herbem nadanym mu przez polskiego króla Władysława IV. Między 1786 a 1797 r. powstała szkoła dwuklasowa. Przed pierwszą wojną światową majątek ziemski w Mikoszach należał do rodziny Arnswaldów i od ich nazwiska w 1938 r. zmieniono nazwę urzędową wsi na Arenswalde. Później majątek zakupił Grimm, który następnie sprzedał go Otto Danielzikowi. W 1930 r. posiadłość wykupił rząd w celu parcelacji. Już w latach dwudziestych Mikosze uzyskały telefoniczne połączenie z Orzyszem. W 1939 r. wieś liczyła 394 mieszkańców. Po 1945 r. założono tu Państwowe Gospodarstwo Rolne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 46 (z lewej). Zakola Orzyszy w rejonie wsi Grzegorze z wierzbami i olszami na brzegach. Fot. 47 (z prawej). Łąki i szuwary turzycowiskowe nad brzegami Orzyszy.

Lokalizacja na mapie