Szlak kajakowy Michała Kajki

Jezioro Rostki

[11,8 km]

53°48’16.4” N; 22°04’32.2”E

„Jek przyjemny zieczór mi,
Kedy zwon na zierzy brzmi..”

Jezioro Rostki przemierzamy płynąc na zachód w kierunku wsi Rostki Skomackie, a następnie kierujemy się na północ.

JEZIORO ROSTKI położone jest w odległości 5 km od miejscowości Klusy w kierunku północno-zachodnim, na terenie gminy Orzysz, obok wsi Rostki Skomackie. Powierzchnia lustra wody wynosi 65,05 ha, a jego kształt jest silnie wydłużony. Jego długość wynosi 2600 m, a szerokość 550 m. Długość linii brzegowej osiąga aż 6300 m, co świadczy, iż jest ona silnie rozwinięta. Jezioro jest stosunkowo głębokie, jego maksymalna głębokość wynosi 20,1 m, przy głębokości średniej - 4,7 m. Dno jeziora zarówno w strefie przybrzeżnej, jak i ławicy jest piaszczysto-kamienne. W zagłębieniach występuje cienka warstwa mułu. Jezioro posiada urozmaiconą konfigurację dna. Bogate jest w liczne wypłycenia, podwodne progi, zagłębienia i baseny. Bezpośrednie otoczenie jeziora stanowią grunty orne, pastwiska, lasy i osiedla ludzkie. W ostatnich latach przeważającą część ziemi, przylegającą do jeziora sprzedano pod zabudowę rekreacyjną. Jezioro ma dwa dopływy - cieki z jeziora Kaleń i Przykop. Odpływ wód z jeziora Rostki odbywa się ciekiem do jeziora Orzysz. Naczyniowa roślinność wodna występuje w niewielkich skupiskach, tworząc wąski, poprzerywany pas wzdłuż linii brzegowej jeziora. Dominują trzcina pospolita, pałka szerokolistna i oczeret jeziorny. Wśród roślinności zanurzonej najliczniej występują wywłócznik okółkowy, rdestnica przeszyta i pływająca, a wśród makrofitów pływających grążel żółty, grzybień biały i osoka aloesowata. Z ryb w jeziorze żyją: szczupak, sandacz, okoń, węgorz, lin, leszcz i jaź.

Lokalizacja na mapie

Następny punkt:

Rostki Skomackie