Szlak kajakowy Michała Kajki

Most na kamiennej podmurówce

[10,7 km]

53°48'37,3" N; 22°05'37,5" E

„Już ucichły gwary, wrzawy,
Zaszły słońca promienie..”

Kilkaset metrów dalej widzimy stary most osadzony na kamiennej podmurówce. Szlak kajakowy wkracza teraz w krajobraz rolniczy, zdominowany przez łąki i pola uprawne. Wśród tych otwartych, nie pokrytych lasem przestrzeni, rozrzucone są niewielkie przyrzeczne zadrzewienia, pojedyncze drzewa oraz kępy krzewów. W wielu miejscach widok ten ograniczają jednak silnie rozwinięte szuwary trzcinowe i mozgowe.

Osoby, którym udało się przedostać przez z pozoru niedostępne trzcinowisko i przepłynąć pod kamiennym mostem, mają przed sobą kanał prowadzący do jeziora Rostki. Szlak w tym miejscu wiedzie przez tereny rolnicze, z którymi związana jest m.in. przepiórka. Rzadko można ją zobaczyć, za to znacznie częściej usłyszeć. Odzywa się bardzo charakterystycznym, często powtarzanym, dwusylabowym głosem: „pit-pirit”.

Lokalizacja na mapie

Poprzedni punkt:

Most w Ogródku

Następny punkt:

Jezioro Rostki