Szlak kajakowy Michała Kajki

Pło torfowiskowe na jeziorze Kraksztyn

[7,0 km]

53°47'42,8" N; 22°06'17,6" E

Tuż za Klusami, po wschodniej stronie kanału, znajduje się niewielki ciek prowadzący do jeziora Druglin Duży, którędy biegnie alternatywna droga „Szlaku Kajki” wiodąca z Ełku. Nieco dalej, około 600 m od Klus, do głównej rynny jeziora Kraksztyn przylega od zachodu malownicza, głęboko wcięta zatoczka. Teren zatoki stanowi doskonałe, zaciszne miejsce dla rozwoju roślinności wodnej. Świadczy o tym miedzy innymi rozległy obszar zajęty przez zbiorowisko lilii wodnych, w którym rozwija się populacja grzybienia białego, licząca tysiące pędów.

W związku z wąskim pasem roślinności szuwarowej jezioro to nie obfituje w gatunki ptaków związane z tego typu środowiskami. Warto więc zwrócić swoją uwagę na ptaki drapieżne, pojawiające się nad brzegami lub nad lasem. Można zaobserwować tam orliki krzykliwe i błotniaki stawowe. Natomiast miejsce, gdzie do brzegów jeziora przylega podmokły ols stanowiący ostoję niepozornego, choć tajemniczego brodźca samotnego.

JEZIORO KRAKSZTYN lub jezioro Ogródek (Krackstein-See). Leży na wschód od Orzysza, między wioskami Ogródek i Klusy. Połączone jest wąskim przesmykiem z jeziorem Lipińskim. Na ogół jest płytkie, bowiem średnia głębokość wynosi zaledwie 2,8 m. Maksymalna głębokość wynosi 8,4 m. Jezioro ma powierzchnię 54,64 ha. Dno jest piaszczysto-żwirowe. W południowo-wschodniej części zbiornika wpadają dwa cieki - z jeziora Druglin Duży i Lipińskiego. Z północnej części jeziora wypływa struga do jeziora Kaleń. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą pastwiska, łąki i pola uprawne oraz osiedla ludzkie i zabudowa rekreacyjna. Stan jeziora odpowiada III klasie czystości. Roślinność wynurzona jest dość uboga. Wąski jej pas występuje w małych skupiskach na linii brzegowej. Gatunkami dominującymi są trzcina pospolita i pałka szerokolistna. Rzadziej występuje sitowie leśne i tatarak. Z roślin o liściach pływających występują najczęściej grzybień biały i grążel żółty. Roślinność zanurzona tworzy miejscami gęste łąki podwodne. Najliczniej występują wywłócznik okółkowy, rdestnica przeszyta, ramienice i rogatek sztywny. Z ryb - szczupak, sandacz, okoń, węgorz, lin, karaś, leszcz, płoć i karp. Kilka metrów od jeziora we wsi Ogródek znajduje się Muzeum Michała Kajki.

Lokalizacja na mapie

Poprzedni punkt:

Klusy