Szlak Melchiora Wańkowicza

Wieś Jeże

[131,5 km]

53°29'15"N, 21°52'03"E

Wieś Jeże wyznacza ok. 131,5 km szlaku. Przy moście jest miejsce do biwakowania oraz wodowania kajaków. Jeże to ostatnia mazurska wieś nad Pisą, płynąc dalej w dół rzeki dopływamy już na Kurpie.

Nocujemy we wsi Gezy (Gehsen - Jeże), odległej o sześć kilometrów od polskiej granicy” (Wańkowicz, str. 356).

Wieś Jeże została założona w 1445 r., przez Stańko Jeżka i jego braci - Mikołaja i Czernaka, na prastarym szlaku handlowym biegnącym wzdłuż Pisy. Nazwa wsi pochodzi od nazwiska jej założyciela. Przed II wojną światową Jeże były wsią gminną. Do 1945 r. miały one połączenie kolejowe z Piszem. Po ostatniej wojnie, wieś zasiedlona została przez ludność polską, głównie z okolic Kolna. Obecnie Jeże są także dużą i znaczącą wsią w regionie.

W okresie międzywojennym, na południe od wsi, przebiegała granica niemiecko-polska. Biegła ona wzdłuż rzeki Wincenty, przecinała rzekę Pisę i dalej ciągnęła się na zachód południowym skrajem Puszczy Piskiej. Przygraniczne wsie Jeże i Dłutowo, ze względu na swoje położenie, nieraz pojawiały się na kartach historii.

W wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow w 1939 r., granicę ustanowiono wzdłuż Pisy i Narwi. W tym czasie Niemcy zaczęli umacniać granicę, wznosząc system umocnień - ich ruiny można zobaczyć na południe od Jeży.

Jest mglisty ranek, kiedy ruszamy z Gez.... Prąd jest ostry. Pochłaniamy kilometry. Niesie nas do Polski, do ostatniej miejscowości Prus Wschodnich, Dłutowa, w którem został pochowany zmarły na cholerę Dybicz” (Wańkowicz, str. 356).

Lokalizacja na mapie

Poprzedni punkt:

Jezioro Pogubie Małe

Następny punkt:

Wądołek