Szlak Melchiora Wańkowicza

Rezerwat Jezioro Pogubie Wielkie

[ km]

53°35'8"N, 21°45'49"E

Znajduje się ok. 4 km na zachód od szlaku kajakowego. Jest to rezerwat ornitologiczny położony na terenie Puszczy Piskiej. Jezioro jest płytkie (średnio 1 m) i porośnięte bujną roślinnością wodno-błotną. Występują w nim podwodne skupiska ramienic, a na obrzeżach szuwary trzcinowe. W północnej części jeziora znajduje się wyspa „Ostrów Wielki”, o pow. 21 ha. Akwen ten w przeważającej części otaczają lasy. Powołano go dla ochrony miejsc lęgowych i żerowisk ptaków wodno-błotnych, a także miejsc tarliskowych wielu gatunków ryb. Występuje tu około 60 gatunków ptaków, z których największe to żurawie i łabędzie nieme.

Wracamy i po 200 m, na 110,5 km na lewym brzegu odnajdujemy nieczynną przepompownię wody z betonowym basenem (53°35'21"N, 21°49'25"E).

Po kolejnych trzystu metrach (110,8 km), również na lewym brzegu Pisy, natrafimy na kompleks łąk, na których można urządzić biwak (53°35'15"N, 21°49'25"E). Ok. 100 m dalej, przy prawym jej brzegu, zaczyna się bardzo długie (ponad 1.3 km) łukowate starorzecze. Jego ujście zobaczymy dopiero 600 m dalej.

Na 112,1 km szlaku, przepływany przy ujściu rzeczki Barłogi (53°34'48"N, 21°49'12"E), która jest zmeliorowanym na całej długości prawym dopływem Pisy.

Lokalizacja na mapie

Poprzedni punkt:

Rzeka Pisa

Następny punkt:

Las Ochronny Szast