Szlak Melchiora Wańkowicza

Wieś Jaśkowo

[91,0 km]

53°34'38"N, 21°39'53"E

Plaża we wsi Jaśkowo to ostatni punkt na Jeziorze Nidzkim i zarazem końcowy etap drogi wodnej przed Piszem. Miejsce to znajduje się na 91 km szlaku. Aby kontynuować podróż musimy stąd przewieźć kajaki 13 km dalej, do Pisza. Zwodujemy je ponownie, ale już na rzece Pisie w okolicach mostu kolejowego, przy Al. Turystów – W47 (53°37'28"N, 21°48'24"E).

 

Jaśkowo to niewielka wieś położona nad Jeziorem Nidzkim. W XVI w. znajdowały się tu osady, których mieszkańcy trudnili się wytopem żelaza (rudnicy). Tu znajdowała się jedna z kilku hamerii na terenie Puszczy Piskiej. Tu produkowano narzędzia rolnicze i leśne. W XIX w. pracownicy hamerni w Jaśkowie, przeszli do pracy w nowoczesnej hucie w Wądołku, do której przekazano również urządzenia techniczne. Wieś położona na uboczu, podobnie jak Sowiróg i wiele innych uzależniona była od lasu. Klęski lasu, wichury i plagi brudnicy mniszki oraz kornika cetyńca powodowały często ogromne zniszczenia w drzewostanie. W drugiej połowie XIX wieku stały się plagą, powodując dokuczliwą biedę wśród mieszkańców wioski. Po II wojnie światowej wieś bardzo podupadła. Obecnie znów rozwija się prężnie dzięki turystyce.

Lokalizacja na mapie