Szlak Melchiora Wańkowicza

Wieś Piaski

[ km]

53°41'12"N, 21°34'31"E

Wieśc położona na lewym brzegu Bełdan. Trafimy tu wybierając alternatywną opcję przeprawy ku wschodniemu brzegowi jeziora, przez jego 200 m przewężenie. Po około 1300 m dopłyniemy w pobliże wsi Piecki. Od tego miejsca zostanie nam jeszcze ok. 3,3 km do śluzy w Guziance. Znajdziemy tu też miejsca do odpoczynku i biwakowania.

Wieś Piaski założyli w 1832 roku rosyjscy starowiercy, zwani też staroobrzędowcami lub filiponami. Byli oni wyznawcami prawosławia, którzy odrzucili wprowadzone w XVII wieku reformy w cerkwi rosyjskiej. Prześladowani w Rosji schronili się na Suwalszczyźnie, ówczesnym terytorium Królestwa Polskiego. Starowiercom, w 1825 roku, pozwolono osiedlać się w Prusach, gdzie założyli kilkanaście wsi. Dzisiaj w Piaskach nie ma już śladu po filiponach. Dokładniej został po nich 1 grób. To sezonowa miejscowość wypoczynkowa. W Piaskach mieści się między innymi ośrodek wypoczynkowy Kancelarii Sejmu.

Lokalizacja na mapie

Poprzedni punkt:

Wsie Gąsior i Kamień

Następny punkt:

Śluza komorowa w Guziance